facebook logo

První zprávy z průběhu realizace výstavby školy

Jelikož se mi podařilo ve stanoveném termínu vybrat téměř celou potřebnou částku pro výstavbu školy, odletěla jsem na konci ledna do Kambodži projekt realizovat. Prvních čtrnáct dní probíhala jednání o tom, jak se budou jednotlivé fáze výstavby finančně hradit, vybíral se vhodný stavbyvedoucí, podepisovaly se smlouvy a řešily se poslední detaily. Na nákup materiálu a počátek stavby byla 10. 2. předána první část financí. Hned druhý den byl na stanovené místo dopraven materiál a začalo se stavět. Po týdnu práce byly již vykopány základy. Ve středu 19. 2. byla odeslána druhá část finančních prostředků a výsledky dosavadní práce můžete vidět na fotografiích. Podrobnější informace sledujte na našem facebooku.

 • obrázek 2
 • obrázek 3
 • foto4
 • foto1
 • 3
 • krok1

Něco o průběhu výběru peněz

Budova školy bude stát v buddhistickém komplexu staveb, kde se již nachází pagoda, několik posvátných chrámů a žijí zde pouze mniši. Vzhledem ke stanovenému místu výstavby, kde se i historicky škola nacházela, je pevně dáno, že námi financovaná budova školy bude vždy a pouze sloužit jako budova školy a bude poskytovat základní vzdělání dětem z vesnice, kterým se ho doposud nedostávalo. Vše tedy probíhá přesně tak, jak bylo naplánováno a věřím, že bude i nadále.

Vzhledem k tomu, že jsem se jak v první fázi, vybírání finančních prostředků, tak v druhé fázi, realizace projektu, setkala s mnoha organizacemi, které se ať už v České republice nebo kdekoli jinde na světě, zabývají podobnou formou humanitární pomoci, ráda bych ještě upřesnila, jak vlastně funguje Občanské sdružení „Hvězdice“.

Založila jsem toto občanské sdružení v loňském roce pouze z jednoho důvodu, a to, aby se mi všemi možnými způsoby podařilo na území České republiky vybrat 25 000 USD potřebných na výstavbu školy v jedné velmi chudé kambodžské vesnici, kam jsem se shodou okolností dostala během svých terénních výzkumů a stipendijních pobytů v Asii. Založení občanského sdružení bylo pouhou formalitou, a kdyby bylo právně možné vybírat tuto sumu peněz coby fyzická osoba, žádné občanské sdružení bych nezakládala. Mým jediným záměrem bylo pomoci dětem z této vesnice mít vlastní školu a rozhodně ne se jakkoli na projektu obohatit. Občanské sdružení „Hvězdice“ sestává pouze ze tří osob, které jsou státem povinně předepsané pro založení občanského sdružení. Jsem to já, moje maminka a můj bratr. Tuto charitativní činnost dělám bez jakéhokoli finančního ohodnocení a s vedením sdružení mi má rodina pomáhá naprosto dobrovolně.

Od začátku jsem se rozhodla toto občanské sdružení vést tímto způsobem a díky svému přesvědčení tento systém ani nehodlám měnit. Postrádám smysl v tom, aby si nezisková organizace vyplácela za svou dobrovolnou činnost jakýkoli plat, a trvám na tom, aby každá vybraná koruna putovala výlučně na to, na co se dárce rozhodl přispět. Záleží samozřejmě na okolnostech, velikosti projektu a dané situaci, ale v tomto případě jde o malý projekt, kdy jediným záměrem je podpořit formu vzdělání dětí v kambodžské vesnici Bantayrersey. V dnešní době je opravdu těžké najít neziskovou organizaci, která to, co vám slibuje, i opravdu tak udělá. Z tohoto důvodu bych ráda zdůraznila, že v mém projektu je každá darovaná finanční částka investována do realizace výstavby školy.

Stále chci věřit tomu, že poctiví a slušní lidé existují a za tuto důvěru děkuji i vám všem. Velmi si každého Vašeho příspěvku vážím a o úspěšném dokončení fáze realizace výstavby školy v Kambodži vás budu i nadále informovat.

Téma projektu...

Bantayrersey je malá vesnice a bude mít malou školu, ale jelikož i velmi málo, je v asijských zemích opravdu velmi mnoho, chtěla bych tento malý projekt založit na jedné velké myšlence:

Pohádka o hvězdicích....

Jeden starý muž se kdysi vydal na večerní procházku po mořském břehu. Byl odliv a moře vyplavilo bezpočet velikých hvězdic, které zůstaly rozesety po celé pláži. Vtom si stařec všiml chlapce, který na břehu sbíral hvězdice z písku a vracel je zpátky do moře.
„Proč to děláš?“ zeptal se ho. „Příliv bude až ráno,“ odvětil chlapec. „Hvězdice by uschly.“ 
„Jen se podívej, kolik jich tu je,“ mávl starý muž rukou směrem k obzoru. „Ani kdybys sbíral celou noc, všechny nezachráníš. Myslíš, že to, co děláš, má nějaký smysl?“ Chlapec zamyšleně pohlédl na hvězdici, kterou právě držel v ruce. „Myslím, že zrovna pro tuhle to smysl má…“ Podle J. D. Bauma Díky této pohádce jsem založila občanské sdružení „Hvězdice“, které má za cíl všemi možnými způsoby shromáždit finanční prostředky potřebné pro výstavbu školy ve vesnici Bantayrersey. Věřím, že mnoho z nás všech uvěří, že pomoc zrovna těmto dětem smysl má.

 • Plán střechy
 • Plán přízemí
 • Pohled zprava
 • Pohled zleva
 • Zadní pohled
 • Pohled zepředu

Postavme společně školu v Kambodži...

V Kambodži, 25 km od města Siem Reap, existuje vesnička s názvem BANTAYRERSEY. Byla založena asi před 100 lety a nyní v ní žije zhruba 180 rodin. Ve vesnici se nachází pagoda SEREY VUTHY KHLEANG MOUENG, nemocnice MEAN CHEY, ale chybí tady škola.

Obyvatelé vesnice Bantayrersey se živí převážně zemědělstvím a rybařením na řece TONLE SAP. Jelikož je nejbližší škola od vesnice vzdálena asi 5 km, většina rodičů děti do školy neposílá. Dennodenní docházení do školy zabere dětem mnoho času a díky tomu nemohou být další pracovní silou v rodině. Problémem tedy je, že děti místo toho, aby chodily do školy, tak jsou celé dny nuceny pracovat na polích nebo v rodinných podnicích. Kdyby v Bantayrersey stála škola, děti by se mohly jak vzdělávat, tak pomáhat rodičům s prací.

Dalším problémem ve vesnici jsou záplavy. Každý rok od dubna zhruba do října panuje v této oblasti období dešťů a většinou jsou deště tak silné, že voda z řeky Tonle Sap zaplaví celou vesnici. Tato situace pak znemožňuje školní docházku i tomu minimu dětí, které do vedlejších vesnic pravidelně dochází.

Číst celý článek "Cíl projektu..."

Build together the school in Cambodia...

There is a small village, 25 km from the town of Siem Reap, Cambodia. Its name is BANTAYRERSEY. It was founded 100 years ago and today there are approximately 180 families living there. They have a pagoda and a hospital but they don´t have a school.

People in the village make their living farming as well as fishing in the river TONLE SAP. The closest school is 5km away, so most of parents don´t send their children to school. Traveling to school every day is very time consuming for children and they need to help their families. Children have to work very hard in the fields or in small family factories instead of going to school. When children in Bantayrersey have school they will be able to be educated and still have time to help their parents with work.

The next problem that people in the village Bantayrersey have, are floods. Every year from April to October there is a rainy season and most of the time there is so much rain that water from the Tonle Sap river floods the whole village. In this situation even the small number of children who normally go to school in the next village can not go.

Read full "About the project..."

Stanovy Sdružení "Hvězdice"

 • Stanovy1
 • Stanovy2
 • Registrace